top of page

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Asociația „IMAGINE”, entitate română cu personalitate juridică, înregistrată ca organizație neguvernamentală, având sediul social în București, strada Argentina 25, clădirea B, sectorul 1, CUI 35331597, Vânzător - Asociație.

Cumpărător - persoana fizică care plasează o Comandă pe site-ul www.ro-burn.com.

Comanda - un document electronic care intervine ca o formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a cumpăra Servicii de membru de pe Site.

 

Servicii - orice serviciu / abonament pentru membri, inclusiv serviciile menționate în Comandă, care trebuie furnizate de Vânzător, Cumpărător ca urmare a Contractului încheiat.

 

Campanie - acțiunea de a expune în scopuri comerciale, un număr finit de Servicii având un stoc limitat în funcție de parametrii fizici ai evenimentului, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de Vânzător.

 

Contract - reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

 

Conţinut

• toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod utilizând echipamente electronice;

• conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• orice informații comunicate prin orice mijloace de către un colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de acesta;

• informații legate de Servicii și / sau tarife practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

• date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale Vânzătorului.

 

Document - acești Termeni și condiții.

 

Buletin informativ - mijloace de informare periodică, exclusiv electronică, respectiv poștă electronică (e-mail) cu privire la Bunuri și Servicii și / sau promoții efectuate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute în acesta.

 

Tranzacție - încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Serviciu de către Asociație către Cumpărător, indiferent de metoda de livrare.

 

Specificații - toate specificațiile și / sau descrierile Serviciilor, așa cum se specifică în descrierea lor.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail) prin care Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de Cumpărător, după efectuarea Comenzii, reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic prin e-mail.

2.4. Contractul este considerat încheiat între Vânzător și Cumpărător la primirea acestuia de către Vânzător, prin e-mail a notificării Comenzii.

 

2.5. Documentul și informațiile furnizate de Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea plasării unei Comenzi este permis oricărui Client / Cumpărător.

Din motive justificate, Asociația își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului / Cumpărătorului pentru a plasa o Comandă și / sau la unele dintre metodele de plată acceptate, în cazul în care consideră că pe baza comportamentului sau activității Clientului / Cumpărătorului pe site, acțiunile sale ar putea afecta în vreun fel Asociația. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul / Cumpărătorul se poate adresa Asociației, pentru a fi informat despre motivele care au condus la aplicarea măsurilor de mai sus.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate face prin interacțiunea prin adresele menționate în secțiunea „contact” a Site-ului. De obicei, comunicarea se va face prin mijloace electronice: e-mail, pagini pe rețelele sociale ale Vânzătorului. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a trebui să aducă justificări pentru aceasta.

 

3.4. Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ TVA, Asociația nefiind plătitoare de TVA.

 

3.5. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este / nu poate fi tras la răspundere pentru orice alte costuri suplimentare suportate de Cumpărător, inclusiv, dar fără a se limita la taxele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului său, dacă moneda emiterii sale diferă de RON.

Responsabilitatea pentru această acțiune revine exclusiv Cumpărătorului.

 

3.7. Toate informațiile utilizate pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv ca prezentare.

 

4. CESIUNEA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate atribui și / sau subcontrata o terță parte pentru Servicii legate de îndeplinirea Comenzii, cu informațiile Cumpărătorului, fără consimțământul Cumpărătorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

5. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ DREPT

 

5.1. Conținutul, așa cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și / sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea Asociației sau există drepturi de foloseste-le, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens direct sau indirect.

 

5.2. Clientului / Cumpărătorului nu i se permite să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și / sau să modifice, să utilizeze, să asocieze, să afișeze, să includă orice Conținut în orice alt context decât originalul intenționat de Asociație, să includă orice Conținutul din afara site-ului, eliminarea semnelor care semnifică drepturile de autor ale AYI asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția acordului expres scris a Asociației.

 

5.3. Orice Conținut la care Clientul / Cumpărătorul are și / sau obține acces prin orice mijloace, este supus Documentului, dacă Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Asociație și aceasta și fără nicio garanție implicită sau formulată expres de Asociație cu referire la Conținutul respectiv.

 

5.4. Clientul / Cumpărătorul poate copia, transfera și / sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau necomerciale, numai dacă nu intră în conflict cu prevederile documentului.

 

5.5. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de acest document sau de acordul de utilizare însoțitor, dacă este cazul, este interzisă.

 

6. COMANDĂ

 

6.1. Clientul / Cumpărătorul poate plasa Comenzi pe Site, achiziționând Serviciile dorite sau completând formularele aferente Comenzii, urmând să finalizeze Comanda efectuând plata în una dintre modalitățile indicate în mod expres. Odată adăugat, un Serviciu este disponibil pentru cumpărare în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta.

Adăugarea unui Serviciu fără finalizarea Comenzii nu implică înregistrarea unei comenzi, implicit și rezervarea automată a Serviciului. Comanda plasată prin intermediul formularului necesită confirmare automată din partea Asociației pentru a fi considerată înregistrată și validată și plata finalizată.

 

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate în momentul plasării Comenzii.

 

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul este de acord că Vânzătorul îl poate contacta, prin orice mijloace disponibile / agreate de Vânzător, în orice situație în care este necesar să contactați Cumpărătorul.

 

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda plasată de Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca nicio parte să poată cere despăgubiri celeilalte părți în următoarele cazuri:

 

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

 

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri aprobat de Asociație, în cazul plății online;

 

6.4.3. datele furnizate de Client / Cumpărător pe Site sunt incomplete și / sau incorecte;

 

6.5. plățile sunt nerambursabile și nu oferim rambursări sau credite pentru perioade parțiale de membru. Pentru a anula, accesați pagina „Cont” și urmați instrucțiunile de anulare. Dacă vă anulați abonamentul, procesarea plăților va fi suspendată / anulată.

 

6.6. În cazul în care un Bun și / sau un Serviciu comandat de Cumpărător nu poate fi livrat de Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul / Cumpărătorul cu privire la acest fapt și va reveni în contul Cumpărătorului, cu excepția cazului de forță majoră sau a altor cauze. Prin care Vânzătorul nu poate oferi serviciul, valoarea Serviciului, în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat cunoștință de acest fapt.

 

7. PRODUSE / SERVICII PENTRU CARE DREPTUL DE RETRAGERE NU ESTE ASIGURAT

 

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

 

7.1.2. Contracte de servicii, în cazul în care executarea a început cu consimțământul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a aflat că își va pierde dreptul de retragere după executarea Contractului de către Vânzător;

 

8. CONFIDENȚIALITATE

 

8.1. Asociația va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizează Clientul. Divulgarea informațiilor furnizate poate fi făcută numai în condițiile menționate în prezentul document.

 

8.2. Asociația se angajează să trateze datele personale ale Clientului în condiții de securitate maximă și să le protejeze conform legii. Toate drepturile prevăzute de legislația actuală privind accesul la datele cu caracter personal și protecția acestora se aplică în întregime, stocarea datelor cu caracter personal se va face astfel încât să fie utilizate conform legii și în interesul acesteia.

 

8.3. Prin înregistrarea A în baza de date, Clientul / Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, pentru a fi contactat de AYI și partenerii săi, cum ar fi furnizorii de servicii de marketing, alți furnizori de servicii pentru a îndeplini obiectivul Contractul încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de către agențiile de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru.

Clientul poate solicita în orice moment ștergerea datelor cu caracter personal și retragerea din baza de date a Asociației.

 

9. PUBLICITATE

 

9.1. Buletinele informative ale Asociației sunt trimise prin parteneri specializați aprobați de Asociație. Astfel, confidențialitatea și securitatea informațiilor sunt asigurate.

 

9.2. Renunțarea la primirea buletinelor informative nu implică renunțarea la acceptarea acestui document.

 

10. FACTURAREA - PLATA

 

10.1. Prețurile Serviciilor afișate în cadrul Site-ului nu includ și nu suportă TVA, Asociația nefiind plătitoare de TVA.

 

10.2. Prețul, metoda de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite Cumpărătorului o factură pentru Serviciile livrate.

 

10.3. Vânzătorul va trimite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii exclusiv în format electronic, prin e-mail, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Comanda sa.

 

10.4. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul este de acord să primească facturile în format electronic, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

 

10.5 Datele cardului de plată ale Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile Asociației și nici nu vor fi stocate de către aceasta sau de către procesatorul de plăți integrat pe Site, dacă este cazul, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau alta entitate autorizată să furnizeze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului, despre identitatea căreia va fi informat Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul, înainte de introducerea datelor.

 

11. RESPONSABILITATE

 

11.1. Vânzătorul nu poate fi răspunzător pentru daunele de orice fel pe care Cumpărătorul sau orice terțe părți le-ar putea suferi ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul Comenzii și pentru daunele rezultate din utilizarea Serviciilor după livrare.

 

11.2. Prin utilizarea conținutului și / sau plasarea comenzilor, Clientul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile site-ului în cea mai recentă versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data utilizării conținutului și / sau la data plasării Comenzii.

 

11.3. Termenii și condițiile site-ului pot fi modificate în orice moment de către asociație, acestea fiind opozabile clienților / cumpărătorilor de la data postării pe site. Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului este confirmată prin trimiterea comenzii și / sau prin efectuarea unei plăți online.

 

12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

12.1. Conform cerințelor Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau executării pedepselor, măsurilor educaționale și de securitate și privind libera circulație din aceste date, modificate și completate, Asociația are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

 

12.2. Scopul colectării datelor este:

- informarea Clientilor / Cumparatorilor cu privire la validarea, trimiterea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda si / sau serviciile achizitionate;

- trimiterea Buletinelor Informative și / sau a alertelor periodice, prin utilizarea e-mail-ului (e-mail);

 

12.3. Prin completarea datelor din formularul de comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Asociației și își dă consimțământul expres și neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut de mai sus. la punctul 16.2.

 

12.4. Citind Documentul ați aflat că vi se garantează drepturile prevăzute de lege, și anume dreptul la informație, dreptul de acces la date, dreptul de a interveni, dreptul de a vă opune, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a merge în instanță în cazul încălcării drepturilor garantate de Legea 363/2018 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau executarea pedepselor, măsurilor educaționale și de securitate, precum și libera circulație a acestor date.

 

12.5. Asociația poate furniza, de asemenea, datele personale ale Cumpărătorului și altor companii cu care este parteneriat, dar numai pe baza unui angajament de confidențialitate din partea lor și numai în scopurile menționate la punctul 12.2., Ceea ce garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face în conformitate cu legislația aplicabilă, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de marketing, furnizori de servicii de plată / servicii bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta servicii comune programe pentru oferirea pe piață a bunurilor și serviciilor noastre, asigurători.

 

12.6. Informațiile personale ale Cumpărătorului pot fi furnizate, de asemenea, Parchetului General, Poliției, instanțelor judecătorești și altor organe competente ale statului, pe baza și în limitele dispozițiilor legale și ca urmare a cererilor formulate în mod expres.

 

13. FORȚA MAJORĂ

 

13.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale în cazul în care această neîndeplinire la timp și / sau în mod corespunzător, total sau parțial, se datorează unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, dincolo de controlul părților și care nu poate fi evitat.

 

13.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii acestuia sau înainte de data unui eveniment de serviciu, acel eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți rezilierea completă a contractului, fără ca vreuna dintre acestea să fie în măsură să pretindă celelalte despăgubiri.

 

14. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIE

Prezentul acord este supus legii române. Orice litigii dintre Asociație și Clienți / Cumpărători vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele române competente din București.

bottom of page